Featured Image with Sidebar

Anca Hanc, pedagogul privirii simple și al respirației luminoase

10/07/2024

Mihail Neamțu: Îndrăgostită de tradiție și cuprinsă de elanul depășirii, Angela Hanc oferă lecția rară a cumințeniei și a îndrăznelii cuprinse într-un singur gest. Icoanele vii pictate după toate canoanele bizantine, dar și desenele schițate într-o singură culoare, ne despart de înțelegerea frivolă a imaginii contemporane. Pentru a face portretul muceniciei sau holograma raiului, ochiul se curăță mai întâi. În locul consumului grăbit, apare lentoarea contemplativă și odihna sabatică. Printre chiparoși și arbuști paradiziaci, întrevedem elogiul tihnei și bucuria desfătărilor îngerești. Am putea spune că Horia Bernea și Gruparea Prolog au deja demni urmași! Pictura sacră a Angelei Hanc subminează graba către perifericul monden, dar și încremenirea ritualizată. Pensula artistului arădean deschide poarta grădinilor adamice în care protopărinții noștri vorbeau limba păsărilor și înălțau doxologii cerești. Elogiul frumuseții divine e colorat și polifonic, dar lipsit de stridențe. Cu o discreție incisivă, Angela Hanc devine pedagogul privirii simple și al respirației luminoase. Din fața pânzelor și a acuarelelor sale nu putem pleca decât îndatorați.

 

 

Îngeri, pietre, ape

Prezentare

 

Tot aşa cu un alt izvor plin de miresme care iese din Eden şi străbate văzduhul ca o adiere folositoare, trezeşte sufletul nostru, răsuflarea noastră este tămăduită de această suflare vindecătoare a Raiului iar izvoarele primesc binecuvîntare de la fericitul izvor ce ţâşneşte de acolo” (Sf. Efrem Sirul, Imnele Raiului, cântul 11).

 

Fără îndoială, acel Fericit Izvor cu descendenţă paradisiacă constituie Apa primordială a Botezului, ale cărei repejuni sunt reprezentate cu concreteţe iconografică în scena binecunoscută a Epifaniei. „Apa cea cu două izvoare”, cum mai este supranumit Iordanul, constituie una din temele care formează armătura expoziţiei „Îngeri, pietre, ape”.

În lucrările expuse, această apă „curăţitoare” şi, totodată, „arzătoare” apare în două ipostaze: fluidă şi solidă.

Astfel, în lucrările „Apacarecurgedincer” sau „Studiu pentru Apacarecurgedincer”, undele curgătoare au o anumită liniaritate modulată ca o scriitură, ce trimite spre tipul de stilizare din pictura veche iconografică (efectuată în tehnica tempera cu emulsie). Pata de albastru este nuanţată şi texturată în paste consistente suprapuse pe uscat sau umed. De asemenea, efectele de transparenţă sunt un ecou al exprimării iconografice. În trei studii „Apa”  „Cer” „Studiu pentru Apa care curge din cer” cadrul natural surprins în plain-air se „iconicizează” urmînd unor reguli interioare, ancestrale. Elemente naturaliste ca apa, norii, cerul reprezentate bidimensional sunt reflexii ale unor prototipuri recognoscibile în peisagistica iconică bizantină. Figurativul lor aici, nu pare să nareze nimic, deoarece relativizează culoarea locală şi contrastele dintre plin şi gol.

Demersul etapizat de facere a icoanei pe lemn constituie o sursă constantă de inspiraţie a lucrărilor în ulei expuse. Viziunea plastică este una iconică în manieră „proplasmic-băltită”. Straturrile de culoare  se suprapun transparent, neprevăzut, „gras pe slab”, ca o acuarelă monumentală. Culorile se succed pe pânză de la transparent la opac. Proplasme fluide băltesc ca agata, sau se scurg. Imprimatura pânzei, câteodată albă, transpare de dedesubtul eboşelor colorate.

Apa care curge neobişnuit, de Sus în jos, în perspectivă inversă, este surprinsă în altă serie de lucrări ca element  solid, sub forma chivotului cu caracter soteriologic (vezi lucrările: „Fericitul Izvor”, „Apele – Mormânt”, „Piatra Inversă”, „Apa Chivot”). Aici, undele fluide se constituie într-un tabernacol baptismal al morţii muceniceşti şi al Învierii. („Dar Iisus răspunzînd a zis: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare să beţi paharul pe care-l voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu mă botez să vă botezaţi?” – Matei 20, 22 )

A doua tema generică a proiectului este cea a interstiţiului volumetric proplasmic, febril şi sonor la nivel tainic. Adierile sale creează forme şoptite, decolorate de abundenţa de alb care defineşte spaţiul „vid” al arhitecturii bisericii-rai.  „Pronaos”, „Roma. Bazilica Sfinţilor Nereus şi Ahile”, „Tavan”, „Fereastra”, „Intrarea sfinţilor în Rai”, „Stâlpul” propun o investigaţie schematică, în duhul icoanei, a Împărăţiei invizibile, a intervalului aparent „netocmit şi gol”, care decupează obiectele din pronaos, naos şi abside. Bunăoară în pronaosul bisericii-grădină cele două ecrane spaţiale, concret şi duhovnicesc – se suprapun. Îngeri-heruvimi şi serafimi, vegetaţia paradisiacă sunt elemente martor ale convertirii lumii tridimensionale la iconicitate. În lucrările „Intrarea sfinţilor în Rai” sau „Stâlpul” sfinţii zugrăviţi pe ziduri, care păşesc antigravitaţional din pridvor spre absida centrală, fac trecerea dinspre lumea văzută spre cea nevăzută a Duhului. Deasupra Uşii se află un heruvim de „chinovar” cu sabie de foc „vâlvâitoare”, care păzeşte Edenul. Îngeri survolează, precum păsările spaţiul interstiţial duhovnicesc. Astfel, acest interstiţiu monumental devine adevăratul centru de interes în timp ce, restul elementelor,  reprezentate schematic, tot bidimensional, au un rol secundar. Ca exemplificare pot servi lucrările: „Roma. Bazilica Sfinţilor Nereus şi Ahile”, „Pronaos”, „Utrenia”, „Tavan”, etc.

 

Angela Hanc,

Arad septembrie 2014

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Extraordinar: Părintele Arsenie Boca și pr. Ilie Lăcătușu și Constantin Sârbu vor fi canonizați!

Redacția

Platforma MihailNeamtu.Eu susține proiecte de reformă a Statului român și de primenire a Uniunii Europene plecând de la valorile populare, creștin-democrate și conservatoare. Luptăm pentru românii care și-au păstrat demnitatea, credința, conștiința națională, libertatea de conștiință, proprietatea și familia. Visăm la o țară bogată, mândră de trecutul creștin al neamului, înzdrăvenită militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor lumii, vocea României are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole