Geneză și Înviere

„Trăim într-o epocă marcată de scepticism, agnosticism și ateism, iar creștinii sunt uneori copleșiți de mulțimea acuzațiilor aduse de politicieni, activiști, juriști, istorici, filozofi sau literați la adresa Bisericii lui Hristos și a civilizației creștine. Prinși în vâltoarea veacului nostru, uităm adesea că avem un reazem, documentul și monumentul capabil să reziste încercărilor de uzurpare, demitologizare modernă sau deconstrucție postmodernă a sensului: Biblia.”

Mihail Neamțu & Adrian Papahagi

Autorii Cărții