Featured Image with Sidebar

Conservatorismul național: un manifest

05/03/2024

Următorul manifest a fost conceput de către Will Chamberlain, Christopher DeMuth, Rod Dreher, Yoram Hazony, Daniel McCarthy, Joshua Mitchell, N.S.Lyons, John O’Sullivan și R.R. Leno în numele fundației ”Edmund Burke” și reflectă un punct de vedere strict Occidental.

Semnăturile persoanelor nu implică și afilierea instituțională.

Suntem cetățeni ai națiunilor occidentale care au privit cu îngrijorare cum credințele, instituțiile și libertățile tradiționale care stau la baza vieții în țările pe care le iubim au fost progresiv subminate și răsturnate.

Considerăm că tradiția națiunilor independente și autoguvernate reprezintă fundamentul pentru restabilirea unei orientări publice adecvate față de patriotism și curaj, onoare și loialitate, religie și înțelepciune, congregație și familie, bărbat și femeie, sabat și sacru, rațiune și justiție. Suntem conservatori deoarece considerăm că aceste virtuți sunt esențiale pentru susținerea civilizației noastre. Considerăm că o astfel de restaurare este condiția prealabilă pentru recuperarea și menținerea libertății, securității și prosperității noastre.

Punem accentul pe ideea de națiune pentru că noi vedem o lume de națiuni independente – fiecare urmărindu-și propriile interese naționale și susținând tradițiile naționale care îi sunt proprii – ca singura alternativă autentică la ideologiile universaliste care încearcă acum să impună un imperium omogenizator și distrugător de localități pe întregul glob.

Bazându-ne pe această moștenire, afirmăm, prin urmare, următoarele principii:

1. Independența națională. Dorim să vedem o lume a națiunilor independente. Fiecare națiune capabilă să se autoguverneze ar trebui să își traseze propriul curs, în conformitate cu moștenirea sa constituțională, lingvistică și religioasă specifică. Fiecare are dreptul de a-și menține propriile granițe și de a conduce politici care să fie în beneficiul propriului popor. Susținem o politică de reînarmare a națiunilor independente care se autoguvernează și de alianțe defensive al căror scop este de a descuraja agresiunea imperialistă.

2. Respingerea imperialismului și a globalismului. Susținem un sistem de liberă cooperare și competiție între statele-națiune, care lucrează împreună prin tratate comerciale, alianțe defensive și alte proiecte comune care respectă independența membrilor lor. Dar ne opunem transferării autorității guvernelor alese către organisme transnaționale sau supranaționale – o tendință care pretinde o legitimitate morală înaltă, chiar dacă slăbește guvernarea reprezentativă, semenează alienarea și neîncrederea publicului și întărește influența regimurilor autocratice. În consecință, respingem imperialismul în diferitele sale forme contemporane: Condamnăm imperialismul Chinei, al Rusiei și al altor puteri autoritare. Dar ne opunem, de asemenea, imperialismului liberal al ultimei generații, care a căutat să obțină putere, influență și bogăție prin dominarea altor națiuni și prin încercarea de a le reface după propria imagine.

3. Guvernul național. Statul-națiune independent este instituit pentru a stabili o uniune mai perfectă între diversele comunități, partide și regiuni ale unei națiuni date, pentru a asigura apărarea lor comună și dreptatea între ele și pentru a asigura bunăstarea generală și binecuvântările libertății pentru acest timp și pentru generațiile viitoare. Credem într-un stat puternic, dar limitat, supus restricțiilor constituționale și unei diviziuni a puterilor. Recomandăm o reducere drastică a sferei de acțiune a statului administrativ și a sistemului judiciar cu putere de decizie politică, care înlocuiesc legislaturile care reprezintă întreaga gamă de interese și valori ale unei națiuni. Recomandăm principiul federalist, care prescrie o delegare a puterii către statele sau subdiviziunile respective ale națiunii, astfel încât să permită o mai mare variație, experimentare și libertate. Cu toate acestea, în acele state sau subdiviziuni în care legea și justiția au fost în mod evident corupte sau în care domnește anarhia, imoralitatea și disoluția, guvernul național trebuie să intervină energic pentru a restabili ordinea.

4. Dumnezeu și religia publică. Nicio națiune nu poate rezista mult timp fără umilința și recunoștința în fața lui Dumnezeu și frica de judecata sa, care se regăsesc în tradiția religioasă autentică. Timp de milenii, Biblia a fost ghidul nostru cel mai sigur, hrănind o orientare potrivită față de Dumnezeu, față de tradițiile politice ale națiunii, față de morala publică, față de apărarea celor slabi și față de recunoașterea lucrurilor considerate pe bună dreptate ca fiind sacre. Biblia ar trebui să fie citită ca prima dintre sursele unei civilizații occidentale comune în școli și universități și ca moștenire de drept a credincioșilor și necredincioșilor deopotrivă. Acolo unde există o majoritate creștină, viața publică ar trebui să fie înrădăcinată în creștinism și în viziunea sa morală, care ar trebui să fie onorată de stat și de alte instituții atât publice, cât și private. În același timp, evreii și alte minorități religioase trebuie să fie protejați în respectarea propriilor tradiții, în guvernarea liberă a instituțiilor lor comunitare și în toate aspectele legate de creșterea și educarea copiilor lor. Persoanele adulte ar trebui să fie protejate de constrângerea religioasă sau ideologică în viața lor privată și în casele lor.

5. Statul de drept. Credem în statul de drept. Prin aceasta înțelegem că atât cetățenii și străinii, cât și guvernul și poporul, trebuie să accepte și să respecte legile națiunii. În America, acest lucru înseamnă să acceptăm și să trăim în conformitate cu Constituția din 1787, cu amendamentele la aceasta, cu legile statutare adoptate în mod corespunzător și cu marea moștenire a common law-ului. Toți sunt de acord că repararea și îmbunătățirea tradițiilor și instituțiilor juridice naționale este uneori necesară. Dar schimbările necesare trebuie să aibă loc prin intermediul legii. Acesta este modul în care ne păstrăm tradițiile naționale și națiunea noastră însăși. Tulburările, jafurile și alte dezordini publice inacceptabile ar trebui să înceteze rapid.

6. Libertatea antreprenoriatului .Credem că o economie bazată pe proprietatea privată și pe libera inițiativă este cea mai potrivită pentru a promova prosperitatea națiunii și este în acord cu tradițiile de libertate individuală care sunt esențiale pentru tradiția politică anglo-americană. Respingem principiul socialist, care presupune că activitatea economică a națiunii poate fi condusă în conformitate cu un plan rațional dictat de stat. Dar piața liberă nu poate fi absolută. Politica economică trebuie să servească bunăstarea generală a națiunii. Astăzi, piețele globalizate permit puterilor străine ostile să spolieze America și alte țări de capacitatea lor de producție, slăbindu-le din punct de vedere economic și divizându-le pe plan intern. În același timp, corporațiile transnaționale care arată puțină loialitate față de orice națiune dăunează vieții publice prin cenzurarea discursului politic, inundarea țării cu substanțe periculoase și care creează dependență și pornografie și promovarea unor obiceiuri personale obsesive și distructive. O politică economică națională prudentă ar trebui să promoveze libera inițiativă, dar trebuie, de asemenea, să atenueze amenințările la adresa interesului național, să urmărească agresiv independența economică față de puterile ostile, să cultive industrii cruciale pentru apărarea națională și să restabilească și să modernizeze capacitățile de producție esențiale pentru bunăstarea publică. Capitalismul de cumetrie, promovarea selectivă a profitului corporatist de către organele puterii de stat, ar trebui să fie expusă și combătută cu energie.

7.Cercetarea publică.Într-un moment în care China depășește rapid America și națiunile occidentale în domenii cruciale pentru securitate și apărare, este necesar un program de tip Război Rece, după modelul DARPA, al “moon-shot” și al SDI, pentru a concentra resursele publice pe scară largă pe cercetarea științifică și tehnologică cu aplicații militare, pe refacerea și modernizarea capacității naționale de producție și pe educația în domeniul științelor fizice și al ingineriei. Pe de altă parte, recunoaștem că majoritatea universităților au în acest moment o orientare partizană și globalistă și se opun cu vehemență ideilor naționaliste și conservatoare. Astfel de instituții nu merită sprijinul contribuabililor decât dacă se rededică interesului național. Politica educațională ar trebui să servească nevoilor naționale manifeste.

8. Familia și copiii. Credem că familia tradițională este sursa virtuților societății și merită un sprijin mai mare din partea politicii publice. Familia tradițională, construită în jurul unei legături pe viață între un bărbat și o femeie, și pe o legătură pe viață între părinți și copii, este fundamentul tuturor celorlalte realizări ale civilizației noastre. Dezintegrarea familiei, inclusiv un declin accentuat al căsătoriei și al nașterilor, amenință grav bunăstarea și durabilitatea națiunilor democratice. Printre cauze se numără un individualism fără constrângeri, care consideră copiii ca pe o povară, încurajând în același timp forme tot mai radicale de licență și de experimentare sexuală ca alternativă la responsabilitățile vieții de familie și de congregație. Condițiile economice și culturale care favorizează o viață familială și congregațională stabilă și creșterea copiilor sunt priorități de cel mai înalt nivel.

9. Imigrația. Imigrația a adus contribuții imense la puterea și prosperitatea națiunilor occidentale. Dar înclinația de astăzi pentru o imigrație necontrolată și neasimilată a devenit o sursă de slăbiciune și instabilitate, nu de forță și dinamism, amenințând disensiuni interne și, în cele din urmă, dizolvarea comunității politice. Observăm că națiunile occidentale au beneficiat atât de politici de imigrație liberale, cât și restrictive, în diferite momente. Facem apel la politici mult mai restrictive până când aceste țări își vor aduna spiritul pentru a stabili politici mai echilibrate, productive și asimilaționiste. Politicile restrictive pot include uneori un moratoriu asupra imigrației.

10. Rasa . Credem că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că politica publică ar trebui să reflecte acest fapt.Valoarea sau loialitatea unei persoane nu poate fi judecată după forma trăsăturilor sale, culoarea pielii sau rezultatele unui test de laborator .Istoria ideologiei rasiste și a opresiunii și consecințele sale actuale ne impun să subliniem acest adevăr. Condamnăm utilizarea instituțiilor de stat și private pentru a ne discrimina și a ne diviza unii împotriva altora pe baza rasei. Simpatiile culturale încurajate de un naționalism decent oferă o bază solidă pentru conciliere și unitate între comunitățile diverse. Naționalismul pe care îl îmbrățișăm respectă și chiar combină nevoile unice ale anumitor comunități minoritare și binele comun al națiunii în ansamblu.

Semnează:

Michael Anton
Hillsdale College Kirby Center

Larry Arnn
Hillsdale College

Amber Athey
Spectator

David Azerrad
Hillsdale College Van Andel Graduate School of Government

Stephen Bartulica
Center for the Renewal of Culture (Croatia)

Megan Basham
Daily Wire

Rachel Bovard
Conservative Partnership Institute

Michael Brendan Dougherty
National Review

David Brog
Edmund Burke Foundation

Will Chamberlain
Internet Accountability Project

Timon Cline
Modern Reformation

Edward Corrigan
Conservative Partnership Institute

Ken Cuccinelli
Election Transparency Initiative

Victor Davis Hanson
Hoover Institution

Sen. Jim DeMint
Conservative Partnership Institute

Christopher DeMuth
Hudson Institute

Miranda Devine
New York Post

Emile Doak
American Conservative

Rod Dreher
American Conservative

Ben Dunson
American Reformer

Alvino-Mario Fantini
European Conservative (Austria)

Katy Faust
Them Before Us

John Fonte
Hudson Institute

Henry George
Merion West (United Kingdom)

Francesco Giubilei
Nazione Futura (Italy)

David Goldman
Asia Times

Paul Gottfried
Chronicles Magazine

Derryck Green
Project 21

Ofir Haivry
Edmund Burke Foundation (Israel)

Josh Hammer
Newsweek

Grant Havers
Trinity Western University (Canada)

Yoram Hazony
Edmund Burke Foundation (Israel)

Jason Hill
DePaul University

Nate Hochman
National Review

Clifford Humphrey
Troy University

Emily Jashinsky
Federalist

Julie Kelly
American Greatness

Fr. Benedict Kiely
Nasarean.org

Roger Kimball
New Criterion

Charlie Kirk
Turning Point USA

Tom Klingenstein
Claremont Institute

Michael Knowles
Daily Wire

Mark Krikorian
Center for Immigration Studies

Ellen Kryger Fantini
European Conservative

Ryszard Legutko
Jagiellonian University (Poland)

Brad Littlejohn
Ethics and Public Policy Center

N.S. Lyons
Upheaval

Daniel McCarthy
Intercollegiate Studies Institute

Michael McKenna
Washington Times

Mark Meadows
Conservative Partnership Institute

Arthur Milikh
Claremont Institute Center for the American Way of Life

Amanda Milius
AMDC Films

Curt Mills
UnHerd

Joshua Mitchell
Georgetown University

Balázs Orbán
Mathias Corvinus Collegium (Hungary)

James Orr
Cambridge University

John O’Sullivan, CBE
Danube Institute (United Kingdom)

Melissa O’Sullivan
Danube Institute

Matthew Peterson
New Founding

Nathan Pinkoski
Zephyr Institute

Jaime Nogueira Pinto
Futuro Presente (Portugal)

Tomasz Poręba
New Direction (Poland)

Grégor Puppinck
European Centre for Law and Justice (France)

David Reaboi
Claremont Institute

R.R. Reno
First Things

Julio Rosas
Townhall

Helen Roy
Girlboss, Interrupted

Christopher Rufo
Manhattan Institute

Austin Ruse
Center for Family and Human Rights

Saurabh Sharma
American Moment

Marion Smith
Common Sense Society

Nick Solheim
American Moment

Thomas Spence
Regnery Publishing

Daniel Strand
Air War College

Carol Swain
Be The People News

Peter Thiel
Founders Fund

Russ Vought
Center for Renewing America

Ben Weingarten
RealClear

Anna Wellisz
Edmund Burke Foundation

Liz Wheeler
Liz Wheeler Show

Ryan Williams
Claremont Institute

William Wolfe
Center for Renewing America

Scott Yenor
Boise State University

 

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Franța se rușinează de istoria sa creștină: Crucea de pe Domul Invalizilor, ștearsă de pe afișul oficial al Jocurilor Olimpice de la Paris

Redacția

Platforma MihailNeamtu.Eu susține proiecte de reformă a Statului român și de primenire a Uniunii Europene plecând de la valorile populare, creștin-democrate și conservatoare. Luptăm pentru românii care și-au păstrat demnitatea, credința, conștiința națională, libertatea de conștiință, proprietatea și familia. Visăm la o țară bogată, mândră de trecutul creștin al neamului, înzdrăvenită militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor lumii, vocea României are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole