Featured Image with Sidebar

Inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, publicată în Monitorul Oficial. Care sunt articolele modificate din Legea Supremă

01/02/2024

Inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, care urmărește să statueze căsătoria dintre un bărbat și o femeie, respectiv dreptul de a fi folosit numerarul în monedă românească, a fost publicată în Monitorul Oficial.

În numărul 94 al MO a fost publicată și expunerea de motive a inițiatorilor demersului de revizuire. Printre inițiatori se numără: Mihail Neamțu, Marian Munteanu, Dan Puric sau Gheorghe Piperea.

„Scopul inițiativei legislative a cetățenilor de revizuire a Constituției României este reprezentat, pe de o parte, de modificarea art. 48 alin. (1) din Constituția României, în sensul înlocuirii termenului de „soți” cu sintagma „un bărbat și o femeie”, astfel încât să se asigure implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, care este recunoscută în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului drept „elementul natural și fundamental al societății”. În același context, doar „bărbatul și femeia” împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natură culturală, istorică și morală specific românești.

De asemenea, pe de altă parte, scopul inițiativei legislative este reprezentat și de consacrarea în Constituția României a dreptului de a utiliza numerar în orice tranzacții, prin modificarea art. 45 și 137 din legea fundamentală, având în vedere caracterul esențial al protejării libertății individuale în cadrul tranzacțiilor financiare. În contextul evoluției digitale și al tendinței de reducere a utilizării numerarului, este crucial să fie protejată această modalitate de plată pentru a asigura accesul neîngrădit al persoanelor la bunuri și servicii. Dreptul de a plăti în numerar este o componentă esențială a libertății economice a cetățenilor și trebuie garantat în Constituție”, se precizează în expunerea de motive.

În MO a fost publicată și noua formă a articolelor din Constituție,  care va fi supusă Referendumului, dacă se vor strânge peste 500.000 de semnături și dacă Parlamentul va încuviința:

„LEGE de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Articolul 45 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 45

Libertatea economică
(1) Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.
(2) Statul recunoaște și garantează libertatea oricărei persoane de a utiliza numerar pentru orice tranzacție economică.”
Art. II. — Articolul 48 alin. (1) din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 48
Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”
Art. III. — Articolul 137 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 137
Sistemul financiar

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege.
(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. Emiterea și circulația monedei naționale în numerar sunt garantate.
(3) În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene.”
Art. IV. — Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Reprezentanții „României Educate”: Inspectorul Școlar al Capitalei i-a scris lui Ion Gavrilă Ogoranu, fost deținut politic, mort din 2006

Puiu Jianu

Puiu este IT-ist interesat de tehnologie și inteligență artificială. Vrea să vadă un viitor în care drepturile fundamentale precumpănesc în fața dorinței Sistemului de-a produce A Brave New World. L-a citit pe Huxley și se teme de posibilitatea împlinirii profeției în chiar timpul vieții sale.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole