Featured Image with Sidebar

Nihil Sine Deo. Șapte motive pentru care nu sunt ateu

04/05/2024

Înțeleg satira la adresa fariseismului bisericesc și accept critica năravurilor păcătoase ale conducătorilor de instituții religioase. Chiar și așa, după treizeci de ani de reflecție asupra chestiunilor teologice, am identificat șapte motive pentru care, oricât m-aș strădui, nu pot fi ateu.

Întâi de toate, argumentul transcendental. Materialismul nu explică complexitatea lumii și, mai ales, structura ordonată a universului matematic. Există, în mod evident, lucruri pe care nu le poți atinge: timpul, spațiul, numerele sau chiar noțiuni abstracte (invocate chiar și de legislația penală) precum identitatea persoanei. Vorbim, așadar, despre conceptele transcendentale, situate dincolo de percepția nemijlocită a realității empirice. Legitățile fizico-matematice nu sunt simple invenții ale minții omenești, ci descoperiri ale modului în care Creatorul a gândit rânduielile creației.

În al doilea rând, argumentul cosmologic. Constantele fizicii ne arată că lumea nu este o colecție de impresii. Newton a descoperit gravitația și a revoluționat știința. Viteza luminii e orice, dar nu o proiecție subiectivă. Max Planck a formulat câteva principii de manifestare a energiei la nivel subatomic. Tot ceea ce înseamnă arie, volum, densitate, luminație, câmp magnetic au determinații precise și nu sunt niște capricii ale unui Demiurg distrat. Omul n-a creat universul aparent infinit, ci doar i-a descoperit complexitatea. Încercarea filozofilor și-a savanților de-a unifica astronomia și biologia, adică de-a înțelege raportul dintre microcosmos și macrocosmos, exprimă nevoia profundă a spiritului de sens și intenționalitate. În fiecare zi, cercetătorul din laborator speră să existe un izomorfism între cuvinte și lucruri. Comunitatea științifică pariază, altfel spus, pe adevăr și afirmă consistența ontologică a lumii. Ființa ființărilor, însă, nu presupune oare o investigație de ordin metafizic?

Argumentul estetic: e primăvară și vezi bujorii Deltei înflorind. Cine ar putea nega existența unei cauze finale, situată dincolo de simfonia culorilor? Scopul florilor din orice grădină pare să fie unul exterior clorofilei degajate natural, printr-un proces de fotosinteză studiat la orele de chimie sau biologie. Prin jocul simetriilor și poezia frumuseții, natura înconjurătoare vorbește, în chip diafan, despre slava, măreția și splendoarea Dumnezeirii. Cercetarea de tip fenomenologic regăsește primatul donației și, părăsind îndoiala, va lăsa loc mirării, uimirii și doxologiei.

Argumentul cultural-istoric: ideologiile născute din ateism au sfârșit printr-un cult al morții, printr-un triumf al urâtului și prin glorificarea barbară a violenței, a sângelui și a crimei. Când omul nu mai poartă chipul lui Dumnezeu, el poate fi lesne ucis sau eliminat din peisaj. Nihilismul e concluzia ultimă a oricărei doctrine socialiste, comuniste, naziste, fasciste, corporatiste, consumeriste sau globaliste. Filozofii, artiștii, politicienii, tehnocrații și maeștrii ingineriilor sociale din ultimul veac și jumătate au sfârșit prin a mutila natura și prin a perverti natura. Umanismul ateu își găsește manifestarea ultimă în trans-umanism.

Argumentul etic: dacă Dumnezeu nu există, distincția dintre bine și rău este arbitrară, subiectivă sau pur utilitară. De ce ți-ar păsa de suferința copiilor, dacă nu există standarde obiective de moralitate? De ce te-ar afecta hecatombele primului război mondial sau o catastrofă precum genocidul armenilor, Auschwitz sau Dachau, Gulagul sovietic sau crimele khmerilor roșii? De ce te-ai lupta pentru justiția socială, dacă binele e doar ceea ce îți place, doar ceea ce te încântă, doar ceea ce te amuză, doar ceea ce te satisface? Ateismul nu permite întemeierea noțiunii tari de dreptate și nici vreun recurs la anumite imperative categorice. În plus, orice enunț de ordin sentimental (te iubesc) exprimă doar niște reacții chimice trecătoare. Viața e un amestec de apariții, întâmplări și procese aleatorii. Nimic nu se leagă, nimic nu dăinuie, nimic nu contează. Metamorfozat în cinism, ateismul afirmă că viața e absurdă, că cel mai tare trebuie să câștige și că nedreptățile sunt inerente și indiferente, deci trebuie tolerate ca atare.

Argumentul politic: rareori ateismul reprezintă răspunsul onest la o interogație metafizică serioasă. În ultimii șaptezeci de ani, promotorii necredinței au amplificat atmosfera de frivolitate, can-can și amoralitate din Hollywood, bunăoară, pentru a permite elitelor manageriale din Occident să experimenteze (prin testare și validare) diferite rețete de inginerie socială și distopie politică, anunțate de H. G. Wells, A. Huxley sau G. Orwell.

Argumentul psihologic: ateismul justifică privarea de libertate, slăbește voința omului și-l transformă într-o păpușă neputincioasă a structurilor putere. Dispariția lui Dumnezeu, slăbirea instituției Bisericii și degradarea practicii creștinismului tradițional n-au condus la dispariția superstițiilor. Dimpotrivă, ritualurile de profanare, limbajul demonic și simbolistica de tip ocult și-au crescut influența asupra producției artistice, de la muzica pop și până la pornografia hardcore.

Miliardari precum George Soros, Bill Gates sau Larry Fink și-au putut extinde controlul asupra mentalului colectiv al tinerelor generații. Cum? Prin demitologizarea Bibliei, infiltrarea Bisericii, caricaturizarea tradiției, destructurarea familiei și desacralizarea vieții. Așa am ajuns ca oligarhii de la Davos să spună, explicit, că-și doresc scăderea fertilității, vaccinarea obligatorie, depopularea planetei, reducerea emisiei de carbon prin înlocuirea oamenilor cu roboți, etc.

Ateismul, altfel spus, nu eliberează pe nimeni. Dimpotrivă. E calea spre sclavie, idolatrie și moarte.

 

Mihail Neamțu
Sfintele Paști, 2024

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Ministrul german de externe vrea să ELIMINE dreptul de veto al statelor membre UE

Redacția

Platforma MihailNeamtu.Eu susține proiecte de reformă a Statului român și de primenire a Uniunii Europene plecând de la valorile populare, creștin-democrate și conservatoare. Luptăm pentru românii care și-au păstrat demnitatea, credința, conștiința națională, libertatea de conștiință, proprietatea și familia. Visăm la o țară bogată, mândră de trecutul creștin al neamului, înzdrăvenită militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor lumii, vocea României are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

  1. Foarte adevărat, atât de adevărat încât….asa e.
    Eu nu știu cum ar putea fi un ateu , adică doar merge ? Gândește? Muncește? Rade ? Îl doare ceva ? Dar știu sigur ca le e frica de Dumnezeu , ca ei vor sa fie ca cei iubiți de Dumnezeu , știu sa falși credincioși, creaza copii ale atitudinii și ideologiei dumnezeiești, dau chear sfaturi în acest sens ,precum acele imagini oglindire perfect de luciul apei ,dar cu susul în jos , un subteran .
    În concluzie și ei au nevoie de Dumnezeu și cred ca și ei știu asta.

  2. Foarte adevărat, atât de adevărat încât….asa e.
    Eu nu știu cum ar putea fi un ateu , adică doar merge ?Oare cum gândește? Muncește? Rade ? Îl doare ceva ? Dar știu sigur ca le e frica de Dumnezeu , ca si ei vor sa fie ca cei iubiți de Dumnezeu .Stiu sa fie falși credincioși, creaza copii ale atitudinii și ideologiei dumnezeiești, dau chear sfaturi în acest sens ,precum acele imagini oglindite perfect de luciul apei ,dar cu susul în jos , in subteran .
    În concluzie și ei au nevoie de Dumnezeu și cred ca și ei știu asta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole