Featured Image with Sidebar

Re-cunoștință

15/01/2024

Una dintre cele mai frumoase pagini din Evanghelie este cea referitoare la vindecarea celor 10 leproși. S-au scris despre această faptă, imortalizată în mii de tablouri sau fresce, milioane de pagini. Este motivul pentru care nu voi insista deloc asupra acestui moment, ci voi face referire doar la cuvîntul – sau noțiunea – din spatele acestui gest al leprosului care s-a întors.

Dintre cei 10 vindecați, doar „unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu” (Luca 17, 15). Unul din 10 vine să mulțumească, recunoscînd gestul Mântuitorului și re-cunoscînd Darul și Harul lui. Toți cei 10 aveau cunoștință de El, pentru că ei stăteau departe, dar cînd Acesta a intrat într-un sat, L-au împreună-întîmpinat, rugîndu-l cu glas ridicat: „Învățătorule, fie-ți milă de noi!” Cu alte cuvinte, cu toții aveau cunoștință de El; și, cu toate acestea, dintre ei, doar unul I-a dat și re-cunoștință.

Spre deosebire de alte limbi (nu numai romanice, ci și anglo-saxone), limba română îi dă o greutate aparte acestei noțiuni de recunoștință. Astfel, chiar dacă în limbile romanice se întîlnesc aceleași cuvinte, mai precis reconnaissance (franceză), riconoscimiento (italiană), reconocimiento (spaniolă), reonhecimento (portugheză), iar în cele anglo-saxone recognition (engleză) sau Erkennung (germană), provenind de la aceeași rădăcină – verbul a cunoaște, cărora li se adaugă prefixul re – din nou (sau Er – în germană), parcă re-cunoștința noastră este ceva mai mult decît o re-cununoaștere. Iar acest fapt se datorează și nuanței – surprinse admirabil în Evanghelia leproșilor – de mulțumire pe care i-o imprimă recunoștința. Ea depășește astfel stadiul de re-cunoaștere, de confirmare și se învăluie în peisajul christic al mulțumirii.

Un sinonim al recunoștinței este și gratitudinea, cu exact aceeași rădăcină în limbile romanice sau în engleză (doar germana îl traduce prin Dankbarkeit). Însă, față de neologismul gratitudine, recunoștința are și un adaos sufletesc, un miros de bună mireasmă duhovnicească pe care neologismul nu are cum să îl surprindă.

Recunoștința nu este a face din nou cunoștință, ci a Îi recunoaște lui Dumnezeu puterea creatoare și a I te adresa Lui, mulțumindu-le oamenilor care ne-au făcut bine; astfel, din creaturi, prin recunoștință ne desprindem din mulțime și devenim dătători de mulțumire.

Asemeni leprosului vindecat, cunoaștem și recunoaștem puterea Lui și Îi dăm mulțumire, cîntare de biruință. Este biruința vieții asupra morții, este victoria celor aleși asupra celor mulți chemați.

Viața în sine este posibilă doar prin naștere, care este un miracol al vieții. La un alt nivel, din naștere, a merge împreună cu nașterea, o naștere din nou, este cu-nașterea, care a dat în limbile romanice cu-noașterea.

O variantă general acceptată în lume a cunoașterii este și i-luminarea, pentru că așa cum nașterea este a da lumină unei făpturi și a o aduce la viață, cu-nașterea (cu-noașterea) nu este altceva decît o naștere întru lumina cunoștinței, o iluminare a ființei. Dincolo de cu-naștere este sfera re-cu-nașterii, a recunoașterii sau a recunoștinței. Aici deja vorbim de o confirmare atît a miracolului nașterii, cît și de o bucurie a însușirii cu-nașterii, dar și de o dublare a acestei bucurii (re-cu-naștere).

Dublarea bucuriei nu este altceva decît răspunsul bun pe care îl putem da noi, ca ființe, tuturor, anticipînd cea de-a doua venire a Lui, printr-o re-luare a bucuriei de a fi.

Recunoștința trebuie să devină, din apanajul celor puțini, modul de manifestare a celor mulți, calea necesară către drumul de la creatură la Creator.

Mihai Pătrașcu

15 ianuarie 2024

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

VIDEO | Prof. Dan Dungaciu: Cine va fi interlocutorul lui Donald Trump, de la București?

Redacția

Platforma MihailNeamtu.Eu susține proiecte de reformă a Statului român și de primenire a Uniunii Europene plecând de la valorile populare, creștin-democrate și conservatoare. Luptăm pentru românii care și-au păstrat demnitatea, credința, conștiința națională, libertatea de conștiință, proprietatea și familia. Visăm la o țară bogată, mândră de trecutul creștin al neamului, înzdrăvenită militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor lumii, vocea României are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole