Featured Image with Sidebar

Tot ce trebuie să știm despre tratatul pandemic al OMS

07/05/2024

Tratatele internaționale sunt acorduri obligatorii din punct de vedere juridic prin care statele se angajează să respecte anumite obligații. Tratatul OMS privind pandemiile, foarte contestat, are ca scop stabilirea unor norme obligatorii care să responsabilizeze țările pentru gestionarea viitoarelor pandemii.

Tratatul OMS privind pandemia are implicații semnificative pentru drepturile omului și libertățile fundamentale. Dacă va fi adoptat, acesta va guverna eforturile statelor de a preveni, de a se pregăti și de a răspunde la următoarea pandemie.

Tratatul privind pandemia se află în prezent în curs de negociere, în timp ce se fac presiuni pentru ca acesta să fie finalizat până în iunie 2024. Toți cei preocupați de protejarea drepturilor omului ar trebui să fie atenți la includerea unor noi obligații obligatorii pentru state, care ar putea restricționa libertatea de exprimare.

Ce este tratatul privind pandemia și care este rolul OMS?

Din cauza provocărilor prezentate de pandemia COVID-19, în decembrie 2021, statele membre ale OMS au format un organism interguvernamental de negociere însărcinat cu redactarea și negocierea unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. Organismul s-a concentrat pe îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și răspunsului în caz de pandemie. Brazilia, Egipt, Japonia, Țările de Jos, Africa de Sud și Thailanda alcătuiesc biroul însărcinat cu ducerea la bun sfârșit a tratatului privind pandemia.

Organizația ADF International este în postura de a o oferi o poziție unică asupra subiectului, în calitate de experți în dreptul internațional al drepturilor omului, cu o prezență permanentă la ONU. În calitate de avocați juridici, oferim analize internaționale privind drepturile omului cu scopul de a ne asigura că statele membre adoptă un tratat care promovează și nu diminuează în niciun fel libertățile fundamentale. Asistăm statele care negociază și alte părți interesate în înțelegerea implicațiilor pe care le au asupra drepturilor omului dispozițiile relevante ale tratatului. Acest lucru se desfășoară pe tot parcursul procesului de concepție și redactare a documentului.

Salvgardarea libertății de exprimare în tratatul OMS privind pandemia

Proiectele anterioare au generat îngrijorări cu privire la faptul că tratatul OMS privind pandemia ar putea diminua dreptul fundamental al omului la libertatea de exprimare, consacrat în mod ferm în dreptul internațional. Diferite versiuni ale textului cereau părților să gestioneze informațiile legate de pandemie într-un mod care ar putea submina dreptul protejat la nivel internațional de a căuta, primi și transmite informații de orice fel. Practic, aceasta ar oferi autorităților statului o marjă de manevră largă pentru a impune restricții potențial radicale asupra libertății de exprimare.

În special, proiectele inițiale de tratate privind pandemiile cereau statelor să gestioneze așa-numitele „infodemii”, definite, printre altele, ca fiind „prea multe informații… în timpul unei epidemii”. Aceste așa-numite „infodemii” provoacă „confuzie” și duc la „neîncredere în autoritățile sanitare”.

Proiecte mai recente au impus, de asemenea, ca părțile să „combată” și să „prevină” informațiile înșelătoare, dezinformarea și dezinformarea. Aceasta include „colaborarea și cooperarea internațională”, toate acestea fără a oferi definiții pentru aceste concepte sau a preciza acțiunile cerute statelor pentru a îndeplini aceste obligații.

De ce avem nevoie de garanții solide

Salvgardarea libertății de exprimare în timpul situațiilor de urgență complexe în domeniul sănătății, cum ar fi pandemiile, nu poate fi supraestimată. OMS a recunoscut că „una dintre dificultățile legate de orice nou agent patogen […] este că informațiile se schimbă în timp, pe măsură ce învățăm despre știință”. Pandemia COVID-19 a evidențiat importanța schimbului liber și deschis de informații. Informațiile considerate dezinformatoare pot fi, de fapt, valide.

Mai mult, dezbaterea și controlul deschis sunt esențiale pentru a evalua eficacitatea și legalitatea oricărei acțiuni întreprinse de autorități. De ce? Pentru că promovarea încrederii în măsurile și autoritățile din domeniul sănătății publice este crucială.

Cu toate acestea, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a descris recent implicațiile tratatului privind pandemia asupra libertăților personale drept „un torent de știri false, minciuni și teorii ale conspirației”. Această respingere regretabilă validează teama că dezbaterile importante ar putea fi înăbușite sub pretextul protejării publicului de informații.

Răspunsul ADF International la tratatul privind pandemia și „infodemia”

ADF International se implică în deliberările statelor membre cu privire la tratatul OMS privind pandemia. Obiectivul nostru de advocacy este de a ne asigura că prevederile acestuia nu subminează libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare. Am alertat guvernele și principalele părți interesate cu privire la riscul ca standardul de protecție a libertății de exprimare să fie redus semnificativ.

Statele sunt responsabile și răspunzătoare de asigurarea accesului la informații oportune, transparente și exacte legate de sănătate. Această îndatorire trebuie recunoscută fără a deveni un pretext pentru cenzurarea discursului legal pentru a proteja publicul împotriva unor informații etichetate în mod arbitrar drept „dezinformare” sau „dezinformare”.

În acest sens, am identificat următoarele probleme juridice în proiect:

    • O lipsă critică de definiții și de claritate în ceea ce privește aspectele care trebuie abordate, cum ar fi „infodemia”, „informații înșelătoare”, „dezinformare” și „dezinformare”. În plus, acțiunile specifice cerute de statele părți, cum ar fi „gestionarea”, „prevenirea” și „combaterea”.
    • Potențialul de punere în aplicare fragmentată și arbitrară a dispozițiilor tratatului referitoare la dezinformare și dezinformare.
    • Un efect de intimidare inacceptabil, prin care caracterul neclar al dispozițiilor tratatului ar putea descuraja persoanele să se angajeze în exprimări legale, ceea ce reprezintă în sine o încălcare a drepturilor omului.

Revizuiri reușite

Am recomandat statelor membre să respingă dispozițiile redactate pentru a submina libertatea de exprimare, fie că sunt implicite sau explicite. Statele ar trebui să rămână întotdeauna vigilente și să protejeze drepturile fundamentale, în special în timpul crizelor de sănătate publică.

Aceste eforturi globale de advocacy au dat roade. Limbajul privind gestionarea „infodemiei” a fost eliminat. Cea mai recentă propunere pentru tratatul OMS privind pandemiile a eliminat, de asemenea, mandatele vagi pentru părți de a combate sau de a preveni dezinformarea și dezinformarea. Într-o schimbare semnificativă, textul actual nu mai are în vedere impunerea unor restricții radicale asupra libertății de exprimare pentru a aborda aceste fenomene. În schimb, acesta recunoaște importanța construirii încrederii și a asigurării unor informații oportune, transparente, exacte, bazate pe știință și pe dovezi.

Concluzie: Orice tratat privind pandemiile trebuie să mențină libertatea de exprimare și să susțină suveranitatea națională

Libertatea de a căuta, de a primi și de a transmite informații și idei de orice fel este esențială pentru libertatea de exprimare. Și este protejată în mod robust de dreptul internațional. Prin urmare, susținerea atât a sănătății publice, cât și a libertății de exprimare este realizabilă. Statele trebuie să contracareze orice eforturi de diminuare a protecției libertății de exprimare. Statele trebuie, de asemenea, să protejeze toate libertățile fundamentale pe măsură ce tratatul OMS privind pandemia se apropie de posibila sa adoptare.

O analiză semnată de ADF International

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Klaus Iohannis, vizită oficială în SUA, unde va fi primit de Joe Biden

Redacția

Platforma MihailNeamtu.Eu susține proiecte de reformă a Statului român și de primenire a Uniunii Europene plecând de la valorile populare, creștin-democrate și conservatoare. Luptăm pentru românii care și-au păstrat demnitatea, credința, conștiința națională, libertatea de conștiință, proprietatea și familia. Visăm la o țară bogată, mândră de trecutul creștin al neamului, înzdrăvenită militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor lumii, vocea României are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole