Featured Image with Sidebar

Vladimir Tismăneanu: „Homo Sovieticus”, perfectul acrobat și mimoza ofensată

07/02/2024

Știu de ce mă urăște Vladimir Tismăneanu. Poate pentru că-i știu prea bine biografia: detaliile ascunse ale personajului, nu doar nisipoasa retorică anti-națională.

Ne-am cunoscut bine, atunci când domnia sa publica eseuri despre Nicolae Steinhardt, William F. Buckley sau Ioan Paul al II-lea, făcându-i pe câțiva naivi, între care mă aflam și eu, să creadă că fostul marxist s-ar fi convertit la doctrina conservatoare. Am speram că, într-o bună zi, fostul profesor de socialism științific își va preda viața lui Hristos, pe urmele unui Whittaker Chambers sau Alexander Soljenițîn.

A fost doar o fantasmă a salvării imposibile pentru un stângist impenitent. Ce păcat!

Vladimir Tismăneanu putea să rămână un exeget al totalitarismului veacului XX. N-a fost niciodată mulțumit cu postura de dascăl. Și-a dorit să conducă instituții, să influențeze președinți, să facă liste, să aibă drept de veto.

Ne-am întâlnit de zeci de ori, am băut cafele, ne-am încrucișat bibliografiile și-am povestit, adesea, despre istoriile intelectuale ale modernității. I-am lăudat memoria de rabin. I-am apreciat curiozitatea intelectual. Am observat, însă, perfect melancolic, faptul că Vladimir Tismăneanu n-avea deloc acces la metafizică, la izvoarele teologiei și nici la onorabila literatură filozofică scrisă-n Europa dinaintea secolului XIX. Îl pasiona istoria comunismului unde poveștile din familie se suprapuneau cu factologia arhivelor recent deschise.

Fiind bursier post-doctoral la Washington DC, știu că l-am ajutat să-și lanseze blogul, să-și corecteze textele și, chiar, pentru o scurtă durată, să le și redactez (articole polemice, dar și recomandări de carte pentru colecția Humanitas pe care, la acea vreme, o coordona). M-am oprit devreme, pentru că n-am acceptat niciodată rolul de sclav pe vreo plantație ideologică. Știam însă că anumiți tineri din cercul istoricilor au compus anumite texte științifice pe care Vladimir Tismăneanu, omniprezent, le-a semnat cu nonșalanță. Mi s-a părut ciudat pentru un campion al integrității și al luptei anti-corupție.

M-a ferit Dumnezeu de complicațiile aranjamentelor locative pe care profesorul Tismăneanu le solicita Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, la fiecare vizită făcută-n București. Profesorul din Maryland era nemulțumit dacă era cazat într-un apartament de hotel: locurile sale favorite erau Vila Lac 2 (decorată de Dana Năstase) ori casa memorială a lui Ceaușescu (înainte de-a deveni muzeu). Psihanalizabile apucături. Semnificative bizarerii!

Drumurile noastre s-au despărțit definitiv după virulentele sale campanii declanșate împotriva lui Donald J. Trump, dar mai ales după injuriile adresate liderilor creștini și activiștilor pro-vita din perioada Referendumului pentru familie. A jignit Biserica, a ofensat preoții, a ridiculizat crezul a milioane de compatrioți care i-au plătit deplasările nesfârșite, abonamentele telefonice, mesele pantagruelice ori șederile prelungite-n reședințe luxoase.

Înțelesesem că Vladimir Tismăneanu n-a fost niciodată decât perfectul acrobat: omul Stângii progresiste sub Ceaușescu, omul Dreptei liberale sub regimul Traian Băsescu. Niciodată opțiunile sale n-au fost asumate ființial, ci doar calculate și exhibate drept trofeu al unei superiorități morale imaginare. Dacă s-ar fi născut la începutul secolului XX, probabil că l-ar fi condamnat pe Țuțea și pe Vulcănescu. Motivul? Dragostea de România.

Necruțător cu adversarii de idei, Vladimir Tismăneanu este cel mai indulgent cronicar al propriei sale vieți. Intelectualul care face că plouă, atunci când cineva îi pune adevărul istoric sub nas. Și care-i adevărul, mai drag nouă decât Platon?

Tânărul Tismăneanu: politrucul marxist, devenit – brusc – anticomunist

Volodea, cum îi spun prietenii, s-a născut într-o familie de staliniști. Tatăl și-a pătat mâinile cu sânge în timpul războiului din Spania, fiind militar în organizațiile republicane implicate-n masacre, violuri și crime nenumărate. Și-a cerut vreodată iertare Tismăneanu Sr. pentru atrocitățile la care a participat, atacând pilonii civilizației creștine a Europei? Nicidecum. Și-a crescut fiul așa cum s-a format pe sine: ateu, abil și ahtiat după putere.

Înainte de părăsi România, Vladimir Tismăneanu a scris o carte irelevantă pentru exegeza marxismului, dar importantă pentru biografia personajului: „Noua stîngă și Școala de la Frankfurt”, publicată la editura Politică, în 1976.

Acolo, anticomunistul de azi făcea elogiul marxismului, al socialismului științific și al lui…Nicolae Ceaușescu.

Puțini oameni știu, însă, c-a mai existat un volum inițiat de Virgil Măgureanu, la care tânărul Tismăneanu a contribuit decisiv: cartea gândită la începutul anilor 1980, atunci când românii sufereau în foamete și frig, pentru viitorii activiști ai UTC.

Polonezii organizau proteste sub egida sindicatului „Solidaritatea”, dar zelosul Tismăneanu declara:

„Socialismul științific are un caracter creator, conținutul său de idei și teze îmbogățindu-se prin aprofundarea cunoașterii științifice a noilor fenomene și procese social-politice, prin amplificarea experienței revoluționare internaționale. Teoria socialismului științific are un caracter general-valabil, în sensul că legitățile trecerii de la capitalism la socialism sînt în esență aceleași pentru toate țările.”

Sau:

„Revoluția culturală pe care o înfăptuiește socialismul este o parte integrantă a procesului revoluționar general de edificare a noii orînduiri sociale […] În concepția partidului nostru, c.s reprezintă un factor de cunoaștere și de desăvîrșire a personalității umane, un factor formativ și mobilizator în întreaga acțiune de făurire a societății socialiste“, scria Tismăneanu în altă parte.

Ajuns în Statele Unite, Vladimir Tismăneanu s-a prezentat unor reprezentanți ai administrației Reagan drept dizident anticomunist. Evident, americanii n-aveau cum să verifice textele pro-comuniste ale tânărului activist. Istoria se scrie și se rescrie mereu…

Schimbarea bruscă a lui VT l-a făcut pe Dan C. Mihăilescu să-l numească „marxistul anticomunist”.

„Creștin-democratul” pro-LGBT. Oare de ce?

Încă din 1977, Paul Goma protestase împotriva politicilor PCR. Minerii din Valea Jiului cereau schimbări dramatice în condițiile de trai. Cu toate acestea, tânărul Tismăneanu, venit din cartierul Primăverii, stăruia într-o descriere encomiastică la adresa regimului impus cu forța de Pauker, Tisminenski și Dej.

Iată un text din 1981, redactat la București.

„În raport cu socialismul, [comunismul – n.m.] este o fază superioară, caracterizată prin proprietatea comunistă unică asupra mijloacelor de producție, nivelul înalt al forțelor de producție obținut pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, o foarte mare productivitate a muncii sociale întemeiată pe mecanizarea, automatizarea și cibernetizarea producției, asigurarea unei vieți materiale și spirituale care să satisfacă trebuințele tuturor membrilor societății, determinate științific, înfăptuirea celui mai generos principiu de repartiție: «de la fiecare după capacitate, fiecăruia după nevoi»“.

Ulterior, din postura de președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, Tismăneanu înfiera ideologia părinților săi, dar nu și faptele lor sângeroase:

„Comunismul, care s-a pretins o nouă civilizație, superioară celei capitaliste pe care a negat-o cu pasiune, a forțat sute de milioane de oameni să trăiască într-un univers închis, represiv, umilitor. La nivelul teoretic, al scopurilor programate, comunismul s-a pretins întruchiparea «umanismului absolut», o societate din care au dispărut distincțiile de clasă și în care oamenii ar putea trăi într-o deplină libertate. Libertatea însăși, în concepția marxistă, singura permisă sub regimul comunist, era definită drept necesitate înțeleasă. Comunismul a fost o concepție utopică, înrădăcinată în visul suprimării, cu orice preț, a proprietății private și a construirii unui univers al egalității totale“.

La doar trei ani de la publicarea Raportului, Vladimir Tismăneanu anunța că este „liberal-conservator”:

„În momentul de față, cred că s-a produs o tranziție dinspre centru-stînga, prin centru, spre centru-dreapta“ (Repere intelectuale ale dreptei românești, pag.148, 2010).

Nu numai atât, dar marxistul anticomunist aștepta că urmează să devină „creștin-democrat”:

„Întrucît am trecut prin «grădinile stîngii» și am văzut că «potecile» de acolo nu duc nicăieri sau pot să ducă la aventuri primejdioase, dacă ar fi să optez pentru altceva decît pentru această formulă de liberalism conservator de centru-dreapta, probabil că ar fi creștin-democrația“ (p. 148, 149).

Să nu uităm: în vremurile acelea, Vladimir Tismăneanu a cerut o întrevedere chiar și cu Gigi Becali. Părea decis să acorde religiei o atenție mai mare. Și cum s-a manifestat „liberal-conservatorismul” sau „creștin-democrația” lui Tismăneanu?

În timpul epidemiei virale, a fost un susținător al suprimării drepturilor individuale. În alte contexte, publice sau private, s-a dovedit și un promotor al homosexualității.

Evident, profesorul care susținea distanțarea, măștile sau certificatele verzi n-a avut nimic de comentat despre catastrofa socială produsă de politicile guvernamentale în rândul copiilor.

Trump Derangement Syndrome

 

 

Când România n-a mai putut săi ofere nicio sinecură, Tismăneanu s-a întors în Washington DC, fiind repliat în exegeza de tip neo-marxist a vieții sociale.

Sosirea lui Donald Trump la Casa Albă a reprezentat, pentru numeroși intelectuali de Stânga, Marele Șoc.

Asimilat în lumea întreagă de către conservatori drept un simbol al libertății, Donald Trump este pentru Vladimir Tismăneanu doar „șarlatanul scrântit”.

Despre smintiți și sminteală vom vorbi, poate, altă dată.

Să spunem doar atât: faptele nu țin cont de sentimente.

După ce asociază mișcarea conservatoare din SUA cu „rasismul și sclavia”, venerabilul Tismăneanu se așează tot în siajul retoricii marxiste atunci când firmă că Trump este un „instigator la insurecție”, în ciuda inexistenței celui mai mic verdict juridic în acest sens. Interesant, toate acestea într-un material găzduit de Newsweek,  platforma rechinului Marius Bostan.

Să aruncăm o privire sine ira et studio către palmaresul lui Donald J. Trump: a eliberat victimele dictaturii comuniste din Coreea de Nord; a mutat capitala SUA la Ierusalim; a întărit flancul estic al NATO; a crescut contribuția Germaniei la apărarea Europei; a înfruntat politicile neo-coloniale ale Partidului Comunist Chinez, așa cum a criticat politicile autoritariste din Rusia sau Iran. Cu toate acestea, Vladimir Tismăneanu l-a plăcut mai mult pe socialistul Bernie Sanders, un personaj despre care ne spune, admirativ, c-ar fi „revolutionat imaginația politică americană.” O revoluție de care ne puteam lipsi! După susținerea lui Sanders a venit pledoaria în favoarea lui Hillary Clinton și, evident, Joe Biden.

Așa arată, oare, un creștin-democrat?

Vladimir Tismăneanu este căsătorit cu o doamnă cu origini poloneze. Am crezut că l-ar fi putut mișca faptul că, într-un mod solemn, Donald Trump a elogiat luptătorii anticomuniști ai Poloniei, dar și pilonii civilizației creștine.

When the day came on June 2nd, 1979, and one million Poles gathered around Victory Square for their very first mass with their Polish Pope, that day, every communist in Warsaw must have known that their oppressive system would soon come crashing down. They must have known it at the exact moment during Pope John Paul II’s sermon when a million Polish men, women, and children suddenly raised their voices in a single prayer.  A million Polish people did not ask for wealth.  They did not ask for privilege.  Instead, one million Poles sang three simple words:  “We Want God.”

Pentru o inimă împietrită, toate acestea nu sunt decât apă de ploaie.

Vladimir Tismăneanu a preferat, cândva, să-l aibă drept interlocutor oficial pe Ion Iliescu. Profesorul de științe politice care-n 2003 s-a dus la Cotroceni pentru a legitima orientarea pro-occidentală a fondatorului FSN, a decis apoi să-l scuipe pe același lider comunist, însă din postura de adulator (nu doar susținător!) al președintelui Traian Băsescu. Piruete, trompete, acrobații.

Homo sovieticus

„Masca anticomunistului surescitat de înăbușirea democrației de către restauratorii comunismului s-a lipit de figura lui V.T., devenind noul său chip oficial în România. Pentru lumea academică occidentală, V.T. păstrează fața de serviciu. Dr. Jekyll la Maryland unde este, din 1998 pînă în prezent, și directorul unui Centru pentru studiul societăților postcomuniste, V.T. se va fi făcut remarcat, nu în ultimul rînd, prin analizarea tranziției românești cu instrumentele unui competent cercetător al fenomenului”, scria despre el Radu Călin Cristea.

Pentru cei de la București, care i-au plătit ani de zile sinecurile, prin pozițiile sale în toate subiectele vremii noastre – libertate, credință, familie, națiune -, Vladimir Tismăneanu rămâne doar o metamorfoză tristă a nemuritorului „Homo Sovieticus”.

Donează pentru proiectul MihailNeamtu.eu

„Pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

Noi suntem Mișcarea Națională de Rezistență împotriva tuturor rătăcirilor ideologice ale ultimilor decenii. Iată de ce vă solicităm sprijinul generos pentru anul 2024.

Donațiile dumneavoastră vor acoperi cheltuielile de transport și cazare a echipei mele, dar și închirierea unor sali, costurile de filmare, montaj, post-producție (burtiere, efecte grafice, muzică, subtitrări, animație, etc). Vă mulțumesc!

- Mihail Neamțu

Transumanismul, tirania roboților și munca inutilă

Mihail Neamtu

Prietenii mă văd ca pe un scriitor, educator și om politic. Dușmanii ar prefera să nu mă vadă deloc. În fiecare zi, merită să luptăm pentru o Românie deșteaptă, adică trează spiritual, sănătoasă trupește, prosperă economic, puternică militar și întinerită demografic. În marele concert al națiunilor europeană, vocea noastră are un timbru aparte.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte articole